I POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Usługi geotechniczne, projektowania architektonicznego niezbędne dla  budowy oddziału przedsiębiorstwa ArkMET Arkadiusz Urbaniak w miejscowości Niezabyszewo, działka nr 256/7 i 256/8, obręb Niezabyszewo, gmina Bytów

Czas trwania postępowania: od 04.01.2021r. do 28.01.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [POBIERZ]

FORLUMARZ OFERTOWY [POBIERZ]

ROZSTRZYGNIĘCIE [POBIERZ]

 

II POSTĘPOWANIE OFERTOWE:

Materiały i robót budowlane związane z budową oddziału przedsiębiorstwa ArkMET Arkadiusz Urbaniak w miejscowości Niezabyszewo, działka nr 256/7 i 256/8, obręb Niezabyszewo, gmina Bytów

Czas trwania postępowania: od 02.03.2021r. do 15.04.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE [POBIERZ]

FORLUMARZ OFERTOWY [POBIERZ]

ROZSTRZYGNIĘCIE [POBIERZ]