Pługi śniegu

G102 – Pług śniegu lekki – składany

G103 – Pług śniegu lekki – prosty

G204 – Pług śnieżny ekonomiczny – prosty

G205 – Pług śnieżny ekonomiczny – składany

G304 – Pług śnieżny uniwersalny – prosty

G305 – Pług śnieżny uniwersalny – składany